جواب مرحله ۱۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پنهان شدن به قصد دشمنی یا ‬‫صید و ناگاه به در آمدن
افقی ۱ کشتیبان
افقی ۱ ‬‫در آغاز پیدایش یا فعالیت‬‫
افقی ۲ از تیم‌های فوتبال ایتالیا
افقی ۲ ‬‫سم سیگار‬‫
افقی ۳ درخت سایه گستر
افقی ۳ دوش
افقی ۳ ‬‫عرصه نبرد
افقی ۳ برهنه‬‫
افقی ۴ زاج یمنی
افقی ۴ عالم فرشتگان
افقی ۴ ‬‫فلز قیمتی
افقی ۴ لای جامه‬‫
افقی ۵ شهری در جنوب استان‬‫ فارس
افقی ۵ خاک آرامگاه امامان
افقی ۵ ‬‫علم آموختن‬‫
افقی ۶ نرده چوبی
افقی ۶ تکیه گاه
افقی ۶ ‬‫فروغ‬‫
افقی ۷ تیم فوتبال فرانسوی
افقی ۷ ‬‫جنبیدن
افقی ۷ داستان کریستوفر‬‫ فرانک
افقی ۷ اشاره به دور ادبی‬‫
افقی ۸ شهری در استان خوزستان
افقی ۸ ‬‫بیرون راندن‬‫
افقی ۹ پاک، پاکیزه
افقی ۹ از اقوام آسیای‬ ‫میانه
افقی ۹ گلخن حمام
افقی ۹ به طور مستمر‬‫
افقی ۱۰ ماه نو
افقی ۱۰ گریزان
افقی ۱۰ اندوهگین‬‫
افقی ۱۱ وارونه
افقی ۱۱ نام گلی
افقی ۱۱ برکت سفره‬‫
افقی ۱۲ جیران
افقی ۱۲ گریز از روی ترس
افقی ۱۲ نخ‌های سست پشمین یا پنبه
افقی ۱۲ عدد یک رقمی‬‫
افقی ۱۳ دختر
افقی ۱۳ نوعی گل خوشبو
افقی ۱۳ طمع
افقی ۱۳ آب در لغت محلی‬‫
افقی ۱۴ درخشان‌ترین مکتب ادبی جهان
افقی ۱۴ هیدروگرافی‬‫
افقی ۱۵ یکی از بخش‌های اوستا
افقی ۱۵ اندازه
افقی ۱۵ اثر بیدل‬
عمودی ۱ جست ‌و جو
عمودی ۱ سریال حسین سهیلی زاده‬‫
عمودی ۲ قله اروپا
عمودی ۲ از آثار دیدنی و باستانی استان سیستان و بلوچستان‬‫
عمودی ۳ هالوژن نمک
عمودی ۳ نشانه اسم مصدر
عمودی ۳ پادشاه مادها
عمودی ۳ زمان اندک‬‫
عمودی ۴ گیاه تو خالی
عمودی ۴ اسرارآمیز
عمودی ۴ قسمی حلوا
عمودی ۴ ای دل شاعر‬‫
عمودی ۵ درخت خرما
عمودی ۵ اتحادیه فوتبال اروپا
عمودی ۵ خانه بزرگ‬‫
عمودی ۶ خوش اخلاقی
عمودی ۶ بادام ته حلق
عمودی ۶ هنگام‬‫
عمودی ۷ نفس سوزناک
عمودی ۷ آماس
عمودی ۷ تن‌پوش
عمودی ۷ ناراحت‬‫
عمودی ۸ خوشحال
عمودی ۸ نقشه راه‬‫
عمودی ۹ پست
عمودی ۹ کرم کدو
عمودی ۹ چه بسیار
عمودی ۹ دو یار همقد‬‫
عمودی ۱۰ نشانگان نقص ایمنی‬ اکتسابی
عمودی ۱۰ در جنگل فراوان است
عمودی ۱۰ فاکس
عمودی ۱۱ چاقو
عمودی ۱۱ آرام خودمانی
عمودی ۱۱ اجسام دارند
عمودی ۱۲ حرف خوردنی!
عمودی ۱۲ نوعی موسیقی اعتراضی
عمودی ۱۲ خمیدگی
عمودی ۱۲ مخفف گند
عمودی ۱۳ اثر ساموئل بکت
عمودی ۱۳ غارت
عمودی ۱۳ گاه بر سر آن جان بازند
عمودی ۱۳ روستایی در قزوین
عمودی ۱۴ صیقل دادن
عمودی ۱۴ پایتخت جزایر سلیمان
عمودی ۱۵ پادزهر
عمودی ۱۵ کشوری در قاره کهن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar