جواب مرحله ۱۰۶ جدولانه ۲

آب عرب
آزادمنشی
آغاز شب
آمرود
اثر روسو
اثر سیامک گلشیری
ادراک
البسه
الک کردن غلات
باشگاه
بدهی ها
بیماری
پایتخت لیتوانی
پدر مرده
پشته
پشوند شباهت
تخته سیاه امروزی
چهره شطرنجی
چیره شدن
حرص
حرکت به سمت جلو
خشکی
خواربار فروش
درخواست
دوری از هم
رخت و لباس
رمق آخر
سمت و سوها
سنگ معدنی گرانبها
عدد اول
علامت مفعولی
عنوان پادشاهان روسیه بود
عید باستانی
فوتبالیست فرانسوی
گشاده
مقابل کمی
نصیب
نیروبخش
وزنه زورخانه
کبوتر دشتی
کشور آفریقایی
کلمه نفرت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar