جواب مرحله ۱۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سال گذشته
افقی ۱ ژرف و عمیق
افقی ۱ کشوری به مرکزیت‬‫ باکو
افقی ۲ پوست دباغی شده
افقی ۲ صادق و صمیمی
افقی ۲ ساحل
افقی ۲ ‬‫مهم‌ترین شعبه نژاد سفید
افقی ۳ دریچه و منفذ
افقی ۳ عضو بینایی‬‫
افقی ۳ داشتنش شجاعت است
افقی ۳ چشم کردی
افقی ۳ از ظروف آشپزخانه
افقی ۴ پسوند شباهت
افقی ۴ بهشت شداد
افقی ۴ ایالتی در شمال شرقی‬‫ هند
افقی ۴ سخن صریح و بی‌پرده
افقی ۴ اصفهان قدیم
افقی ۵ دارای ارزش‬‫ و اعتبار
افقی ۵ آگاهی و اطلاع
افقی ۵ فیلسوف فرانسوی قرن ۱۹ میالدی‬‫ صاحب آثاری همچون «آینده علم» و «رفرم عقلانی و اخلاقی»
افقی ۶ جهان و گیتی
افقی ۶ دختر خسروپرویز و ملکه ساسانی که یک سال‬‫ و چهار ماه در ایران سلطنت کرد
افقی ۶ بازگشت
افقی ۷ جای تهیه چای‬‫ و امکانات پذیرایی میهمانان در ساختمان‌های اداری
افقی ۷ زادگاه نیما
افقی ۷ گرفتن یا جوش دادن درزهای ظروف شکسته یا ترکیده‬‫ که آب را نگه دارد
افقی ۸ جنس به ظاهر قوی
افقی ۸ از نشانه‌های جمع‬‫ فارسی
افقی ۸ از پهلوانان تورانی شاهنامه
افقی ۸ سختی و صلابت
افقی ۸ قورباغه درختی
افقی ۹ محافظ و نگهبان
افقی ۹ بالاپوش
افقی ۹ قوم سلحشور ایرانی
افقی ۹ ‬‫پنهان
افقی ۹ پهلو و طرف
افقی ۱۰ تازه و جدید
افقی ۱۰ عقرب
افقی ۱۰ خراب
افقی ۱۰ محفوظ‬‫ و در سلامت
افقی ۱۱ داستانی از لافونتن نویسنده فرانسوی قرن‬‫ ۱۷ میلادی که از کلیله و دمنه اقتباس شده است
افقی ۱۱ از رنگ‌های ‬‫اصلی
افقی ۱۱ از رودهای شرقی فلات ایران‬
عمودی ۱ زاهد و پاکدامن
عمودی ۱ خمیدگی
عمودی ۲ مستشرق و ایران‬‫شناس مشهور انگلیسی و استاد دانشگاه کمبریج که کتاب چهار‬‫جلدی «تاریخ ادبیات ایران» از تألیفات اوست
عمودی ۳ خرد و کوچک‬‫
عمودی ۳ سلسله کریم خان
عمودی ۳ نخ تابیده
عمودی ۴ فربهی و چاقی
عمودی ۴ پدربزرگ‬‫
عمودی ۴ مجلس اعیان
عمودی ۵ گرداندن کار
عمودی ۶ نخود و کشمش و انواع‬ ‫میوه‌های خشک که در مجالس بزم و وقت صحبت با یاران صرف‬‫ کنند
عمودی ۶ از جزایر کوچک ایرانی در خلیج همیشه فارس
عمودی ۷ از‬‫گونه‌های عقیق به رنگ‌های سفید، سبزتیره و کبود
عمودی ۷ ستون‬‫ بدن
عمودی ۷ خشمگین و اندوهناک
عمودی ۸ دارای حرارت
عمودی ۸ در تمام رگ‌ها ‬‫جریان دارد
عمودی ۸ به جا آوردن
عمودی ۹ به جای او
عمودی ۹ حاکم مغرور یمن که در‬‫سال ۵۷۰ میلادی با لشکری که فیل همراه داشت به مکه یورش‬‫ برد و حمله وی توسط خداوند و با فرستادن دسته‌ای از پرندگان‬‫ که لشکریان وی را با گلوله‌های رسی سنگباران کردند، دفع شد‬‫
عمودی ۹ تلخ
عمودی ۱۰ اداره مدعی عمومی
عمودی ۱۰ یله و رها
عمودی ۱۱ درون و داخل
عمودی ۱۱ ‬‫نام قدیم سیستان
عمودی ۱۲ سربست کارخانه
عمودی ۱۲ زیردست
عمودی ۱۲ مساوی و‬‫ برابر
عمودی ۱۳ از تیره غلات
عمودی ۱۳ اسب رستم دستان
عمودی ۱۳ عقل و هوش
عمودی ۱۴ نظر و عقیده
عمودی ۱۴ یادداشت
عمودی ۱۴ کتابی از ابن سینا
عمودی ۱۵ شهر مقدس‬‫ برهمنان در هند
عمودی ۱۵ آخرین روز هفته
عمودی ۱۶ نویسندگی
عمودی ۱۷ گل‬‫ ناامید
عمودی ۱۷ دودل شدن
عمودی ۱۷ بانگ و فریاد
عمودی ۱۸ گستاخ و بی‌باک
عمودی ۱۸ ‬‫برکت سفره
عمودی ۱۸ مرد بی‌زن
عمودی ۱۹ فیلمی به کارگردانی بهرام توکلی ‬‫و ایفای نقش توسط هنرمندانی همچون فاطمه معتمدآریا، نگار ‬‫جواهریان، پارسا پیروزفر و صابر ابر
عمودی ۲۰ شهرستانی در استان‬‫ اصفهان
عمودی ۲۰ پشت سر هم

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar