جواب مرحله ۱۰۲۷ جدولانه ۲ کامل

هرگز نه
اثر مرتضی مشفق کاظمی
عقل درستی ندارد
پرواز دادن
سوسن زرد
متحیر گشتن
مهار
تیر کوتاه
علم پزشکی
دارای شکوه
جرأت
فیلمی با بازی جمشید مشایخ
یاری‌گر
حرکت در جای تاریک
خراج
جشن و طرب
عضو درخت
نقل مکان کردن
فیلمی با بازی ایرج قادری
بخشنده
شجاع
دست نخورده
بدنامی
شهر مازندران
سیم و زر قلب
کشتی جنگی
پستانداران تیز دندان
از مراکز استان‌ها
پایتخت میانمار
رهبر
نشانه مفعولی
ناپیدا
اساس
دوست
قصر
جسم معدنی پرمصرف
عالم پوشیده
شهر ایتالیا
از ایالات آمریکا
اثر ژولین گرین
مشک
بغل
ثابت
آغاز
اسباب خانه
عضو ریاکار
مربی کودک
بستگی
آشفتگی و بی‌نظمی
شهر اسپانیا
گاهنامه
میعاد
نیک بودن
ناپسند
خشکی
صحرا
زیرکی
نزدیکی
دو دل شدن
سرسرا
تذکر
شهر کرمان
شاعر و عارف سده ششم
رنج بردن
فیلمی با بازی لعیا زنگنه
سیماب
بانگ
روزگار
نظر
انجیر قرآنی
پایتخت اتریش
بالابر
از مراکز استان‌ها
از راه هوا حمل می‌شود
سنگ انگشتر
نشانه مفعولی
گودال
ننر
مهمان‌خانه بزرگ
مسمار
همراه پز
سر
سخن‌چین و فضول
معلق
اثر هرمان هسه
اشاره به دور
ماه شاعرانه
خدمتکار
پرنده سعادت
درون حاشیه
از حروف الفبا
اسب رستم
کلمه تصدیق
پایتخت ویتنام
اثر گوته
از ریشه کندن
منسوب به جسم
دکان قدیمی
رود فرانسه
دوست و همدم
شهر آرزو
تله
ناپدری
چارچوب عکس
چربی
مجبور به حضور در دادگاه
فانی
اسلوب
استعداد فهم و دریافت
پریشان
گریه با سوز و گداز
ماست چکیده
حیوانات اهلی
مخفف از این
از حروف الفبا
سود پول
فیلمی از جان هیوستون
رنج و محنت
غربال
میله تفنگ سرپر
بانگ
سر هر چیزی
جاده قطار
اثر نیکلای گوگول
عضو دسته بزه‌کار
حرف ندا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz