جواب مرحله ۱۰۲۱ جدولانه ۲ کامل

زاری کردن:نالیدن
اثر علی شریعتی:ماواقبال
سوگند:یمین
شاخه نورسته:شنار
عدد اول:یک
آتشگیره:خف
رستنی بی‌ریشه و ساقه و برگ:نهانزاد
مقوله ادبی:ژانر
معنوی نیست:مادی
کشور اروپایی:اکراین
دور دهان:نس
چیز:شی
مرکز ثقل:گرانیگاه
فیلمی با بازی ایرج قادری:پنجمینسوارسرنوشت
فیلم فرانسیس فورد کاپولا:رنگینکمانفینیان
نخ بافتنی:کاموا
مقعر:کاو
یک یک:سرانه
آب خورده:سیراب
شکاف لباس:جر
به هم ساییده شده:مماس
پول ایران:ریال
اثر مهدی اخوان ثالث:زمستان
دریافتن:ادراک
سنه:سال
پاک:نقی
همسایه اروپایی:ارمنستان
غمزه:ناز
جوی:لر
رود مغولستان و روسیه:ینیسیی
غیر ایرانی:انیران
ناپسند:بد
اثر ساموئل بکت:وات
حتما:لزوما
نیت بد داشتن:غرضداشتن
عنوانی در ارتش:سروان
رأس:سر
فصیح:غرا
رهبر:پیشوا
اندیشه:سگال
مزد و پاداش:ثواب
اثر امیر عشیری:نبرددرظلمت
پارچه تمیزکاری:دستمال
آمریکایی:یانکی
نماد سبکی:پر
ریشه:بیخ
از مصالح راه‌سازی:شن
درآمدی بدون تلاش:رانت
بالاپوش:ردا
از اشکال هندسی:بیضی
کلمه افسوس:اه
پرحرفی:ور
مقابل روز:شب
گیاهی خاردار:یز
دور دهان:نس
اسب نر:نریان
سخن دردآور:نیشدار
جزایی:کیفری
حلال رنگ:تینر
جشن و ضیافت:سور
قرائت کردن:خواندن
روش:متد
سیخونک:سک
پیرامون خانه:حریم
آخر:پایان
ظاهر کننده:اشکارساز
کمک کردن:یاریدادن
سپیدار:پد
میوه باب گلو:هلو
ذره باردار:یون
دو طرفه:دوسره
خط‌کش مهندسی:تی
کهن:دیرینه
اثر صادق چوبک:نفتی
مهمانی به پا کردن:سوردادن
سگ بیمار:هار
اندوهناک:غمانگیز
درخت قالی:دار
نقش کردن روی کاغذ:چاپ
پرمایه:غلیظ
خود شکن … شکستن‌خطاست:ایینه
مثل:چون
شهر رازی:ری
آویخته:اویزان
چیز:شی
عید ویتنامی‌ها:تت
دارایی‌ها:اموال
نیتروژن:ازت
شرکت هواپیما سازی:ایرباس
پرحرف:گزافهگو
رطوبت:نم
اثر هنری خلق می‌کند:هنرمند
پایتخت کیپ ورد:پرایا
آرتیست:هنرمند
عمق، قعر:گودی
مفلس و بینوا:اسوپاس
شلاق:تازیانه
میرآب:ابیار
خرج:هزینه
قطعه احتیاطی:یدکی
بی‌عیب:درست
ضیق:تنگنا
حق کسی را تمام دادن:ایفا
ساز بادی کوچک:سازدهنی
باد سخت:توفان
پیشوای دین زرتشتی:هیربد
نژاد:نسب
بالاپوش:ردا
ساز بادی:نای
کوتاه‌قد:زمیر
تازه و پرطراوت:تر
شور:نمکین
دست مالیدن:مس
فراخ و وسیع:پهن
عامل تکثیر نهانزایان:هاگ
سوره مردم:ناس
بیانیه:مانیفست
از قدرت‌های دیگر نیرومندتر است:ابرقدرت
یارانه:سوبسید

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar