جواب مرحله ۱۰۲۰ جدولانه ۲ کامل

حشره‌ای سبز رنگ مانند ملخ
شهر خراسان رضوی
کمان
فاصله دو پرده نمایش
پایتخت تبت
جایز
آن چه نثار می‌شود
اندوهگین
اختراع مارکونی
نخست
قمر مصنوعی
فیلمی از ویلیام وایلر
اثر گراهام گرین
حرف درد
کثرت‌باوری
ارفاق
قلب قرآن
فغان کنان
گله گاو و گوسفند
آزمایش لباس
خانه
وجود دارد
از نوشابه‌ها
هر چینه دیوار گلی
پرهیزکاری
شیر
جای پر خطر
همراه با نغمه و موسیقی
جار و جنجال
افسون و نیرنگ
درخت خرما
از حروف الفبا
افسرده
مروارید سیاه خزر
مقاطعه‌کار
نمد زین
بازی تخته‌ای
شش
شهر ایالات متحده
حرف درد
محموله
تنوع ندارد
سرشت
ذرت
اقامت کردن
مورچه قرآنی
خورشی از اسفناج و کدو
چگونگی
بزرگ
فضله چارپایان
نومید
بی نام و نشان
پسوند نگهبانی
فیلمی با بازی جمشیدهاشم‌پور
فوتبالیست اسپانیایی
پایتخت سنگال
از پیامبران
برادر
ماهی کنسروی
فیلم دیوید لین
خواری و نرمی
مثل و مانند
زندان
همراه دشت
در مستی شرارت می‌کند
لاستیک خودرو
فیلم پر زد و خورد
صف
شهر فارس
آراماندن
همسر ابراهیم
گشوده
سرازیری
درون دهان
کم کم
از چین خوردگی های زمین
وزن انگلیسی
پیر
کبوتر دشتی
اثر علی شریعتی
شادمانی
خورشتی با مغز گردو
دربان
نوعی نان شیرینی
از سوره‌ها
راز
پنج ترکی
تهیدستی و گوشه نشینی
بزرگ قوم
قلعه کوچک
هم‌چشمی کردن
اثر شهره وکیلی
قالی
سرای مهر و محبت
هر چیز آویخته
عمل دمیدن
اثر بالزاک
واسط در و چهارچوب
شیرینی رمضان
شست و شوی شرعی
علاقه
بشقاب بزرگ
بزه
شیار داخل لوله تفنگ
آسان
جایز
بند زنجیر
تراشیدن
بی بند و بار
عدد روستا
حرف درد
ماهی کنسروی
شلیک کردنی
از مشتقات نفتی
دیوارش بلند است
گل نارنجی
الله و اکبر گفتن
جای پنهان کردن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar