جواب مرحله ۱۰۱۴ جدولانه ۲ کامل

بوی بد
محبس
گیرنده صوت
کارگدان «رز بنفش قاهره»
پاکدامن
پیروز
سراب
از چاشنی‌ها
سنجیدن
از تقسیمات ارتشی
شهر خراسان جنوبی
دارایی
شهر اسپانیا
قابلگی
گلگون
تازه به ظاهر خود رسیده
طولانی کردن کاری
تیم فوتبال اسپانیایی
مفت
خزنده ما قبل تاریخ
حادثه
گلی زینتی
تیم فوتبال آلمانی
خط عبور
کلمه‌ای دال بر افسوس
جد
شراب انگوری
ظن
هیئت وزیران
شاهنشاهی
نوعی حلوا
رود روسیه
نکته‌ها
بردبار
واحدی در سطح
فساد
جایز شمردن شرعی
پدر پدر
تکان و جنبش
تصدیق آلمانی
به پایان رسید
سرور
نایل شدن
آفت‌کش قدیمی
معبر رودخانه
سرگشته
میرآب
تصویر چهره از روبرو
کتاب مقدس هندوان
عدد
سوره آهن
حیله‌گر
اثر جلال آل احمد
به هم نزدیک شدن
بازیگر «زندگی شیرین»
توده‌ها
مادر عرب
پرهیزگار
کشیده شده
از جهات اصلی
همراه
موی گردن اسب
نوشتن ماشینی
درمان کردن
شخصیت
آقای اسپانیایی
پارگی اندک در سطح چیزی
پیشوایی
ملایمت
قسمتی از گوش
بازیگر «اکباتان»
خودبین
بی‌خبر
طولانی
چاپلوس
شهر خوزستان
اثر صادق چوبک
بلبشو
دور چیزی گردیدن
پسوند قید ساز
صومعه
درود گفتن
رئیس جیمز باند
بنیانگذار
صبح زود
نزد عرب
خود را به بیماری زدن
نژاد ایرانی
عظیم‌الجثه
چشمه بزرگ
کمک
خانه ییلاقی
دوره‌ای
آسیب
مرطوب
خرج
نارسا
دور کردن
ستمگر
از عناصر اربعه
شهر بوشهر
شهر گلستان
رتبه کارمندی
همگی
دوش
شهر سمنان
پرچم
چکیدن آب
تیم فوتبال فرانسوی
آب آشامیدنی
بی‌گمان
داخل
سال ترکی
دشمنی
پاک
شمشیر بران
شغل حمل و نقل افراد
پیش قراول

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar