جواب مرحله ۱۰۰۹ جدولانه ۲ کامل

یک عدد
راستی و درستی
معاشرت
عدد تنفسی
یکی پس از دیگری
دور شونده
در دل برخی آب می‌شود
مهره بازی شانسی
فیلمی با بازی پوریا پورسرخ
چرک
حبوب سحرآمیز
شهرنشینی
فوتبالیست ایتالیایی
فیلمی با بازی علی‌رضا‌خمسه
از آنیم و در آن خواهیم شد
از انواع نان
تار و کدر
اندیشیدن
کمینه
پرهیزگار
عجیب و غریب
زنگ بزرگ
پوشش پا
بی‌پرده
استان
گوارا
دندان فیل
درون دهان
حرف ندا
زمان
هوس باردار
پرسش از مکان
روش بحث و مناظره
خستگی‌ناپذیر
فیلم میلوش فورمن
ضخیم و کلفت
سازش کردن
زیرک
رنگ
مرد
اصلاح
بزرگ و عظیم
پادشاهی
ناله و زاری
غیرمذهبی
پسوند راننده
شغل وزیر
از سوره‌ها
موی بلند
جارو کردن
اثر جلال آل احمد
چارباغ
از وسایل پرواز
اثر محمد حجازی
رقاصک
یک میلیونم متر
تارمی
وسط
دارایی‌ها
تصدیق روسی
رود ایتالیا
دروغ بزرگ
کشتزار نیشکر
پنبه پاک نکرده
تلخ عرب
چراگاه ایلات و عشایر
پارچه دور سر و گردن
حرف همراهی
دریای عرب
شهر استان مرکزی
باحیا
باده
شورش
زن خانه‌دار
بانگ کردن
گردیدن
دستگاه پخش صوت‌و تصویر
کشتیبان
سال ترکی
تمام
تصدیق عرب
چشمداشت
نظریه
گردش
عالم
حرکت کرم گونه
آینده
حقیقت
زشت و ترسناک
زمین‌دار بزرگ
گشاده‌روی
خوانده شده
چاکر
استهزا
به آداب اروپاییان رفتار می‌کند
نوعی انگور درشت و سرخ
رود طولانی فرانسه
بالا آمدن آب دریا
رده
از سوره‌ها
هرگز نه عرب
وسیله انتقال مایع و گاز
شهر هرمزگان
نیرو
از اسباب بازی کودکان
صوت انگشتان رقاص
از ماه‌های سریانی
با آن شناخته می‌شویم
با هم برابر شدن
عمیق
بر پیامبران نازل می‌شود
تاب و توان
درخت زبان گنجشک
حرف نداری
گفتار
شراب انگوری
الاغ
ماهی کنسروی
برای اینکه به مخاطب بر نخورد می‌گویند
بی‌جان
اثر مولوی
شتابان تاختن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar