جواب مرحله ۱۰۰۵ جدولانه ۲ کامل

از حروف یونانی
پیشوای دین زرتشتی
ابزار مکانیکی همه‌کاره
مجموعه
روی هم رفته
مقدار پارچه به اندازه‌یک‌لباس
ماه میلادی
قرض و وام
اداره امور شهری
به هوش باش!
زنگ فلزات
امتحان
ناپسند دانستن
فیلمی با بازی حمیده‌خیرآبادی
خواب سبک
درودگر
نوعی بازی تخته‌ای
زمان دراز
حالی کردن
پدران
ظرف آبکشی
ماه کارمندی
دومین
نسج
شریک غم
نردبان‌ها
سهم از اموال شخص مرده
ابر نزدیک زمین
دام ماهی
از آلیاژهای آهن
شیون و زاری
خوراک چهارپایان
فیلمی با بازی اکرم محمدی
از ماه‌های خورشیدی
اهل دود و دم
لعاب
پایتخت ایسلند
پرستار
همان بوته است
صفت سرو
از سازهای ضربی
رفع کدورت
فرهنگ و دانش
آفریدگار
الک کننده غلات
پوشش
سخت
راه کوتاه
لطیف
فقر
مملو
لاجوردی
تازه به درآمدی رسیده
کوبیدن و نرم کردن
مأمور سیاسی یک دولت در کشور دیگر
سنان
پسوند طی کننده
پانصد هزار
از پیامبران
شرافت
پرسش از زمان
شخصیت اصلی داستان
ناکام و محروم
سوسمار
تصدیق آلمانی
فیلم فرانسیس فورد کاپولا
گفتار
عدد فوتبالی
پهلوان
از خراسان‌ها
ازدیاد نسل
شانه و کتف
واحد بسامد
ورید
از مراکز استان‌ها
پاک از گناه
کج
قیچی پشم چینی
پایتخت اتریش
گردش کودکانه
خوک نر
ساز و برگ اسب
از چین خوردگی های زمین
اسباب خانه
کار بد
حشره موزی
روییدن
فیلم میلوش فورمن
تاریک
عنوانی در ارتش
فرمان مغولی
سنگینی
بانگ بر آورنده
کشور اروپایی
فامیلی
از ماه‌های میلادی
سنگ انگشتر
فوتبالیست برزیلی
ماده نیمه جامد
شهر آذربایجان شرقی
سنگ آسیاب
سرنیزه
افسر
واحدی برای زمین
مدرسه عالی
آمد و شد کردن
حمله و یورش
قرمز
خبرچین
زنگ بزرگ
زمین دور از آب
ضمیر غایب
دور دهان
رود ایتالیا
بحر
قرص
حرف ندا
چیز
ماده‌ای در شمع سازی
گرداگرد خانه
کینه جویی
رفیق بد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz