جواب مرحله ۱۰ جدولانه ۲

از انواع شرکت ها
از علوم جدید
اسباب و کالا
تو در تو
شراب سفید
صاحب روشنایی
متمایز و جدا از یکدیگر
ناتوان
وام دار
کار برجسته و نمایان

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.