جواب مرحله ۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ای مردم
افقی ۲ واسطه احضار ارواح
افقی ۳ قاره کهن
افقی ۳ گروه مجهز
افقی ۴ کندن قبر
افقی ۴ دشواری در کار
افقی ۵ از نیروهای نظامی
افقی ۶ از واحدهای اندازه‌گیری خودمانی
افقی ۶ آزاد
افقی ۷ پرنده‌ای کوچکتر از کبک
افقی ۷ راهرو سقف‌دار هشت ضلعی یا گرد
افقی ۸ از دین برگشتن
افقی ۹ دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابق
عمودی ۱ از حیوانات انسان‌نما
عمودی ۲ ناسزا
عمودی ۲ اصفهان سابق
عمودی ۳ از گل‌ها
عمودی ۴ به جا آوردن
عمودی ۴ حرص
عمودی ۵ حرف ندا
عمودی ۵ عدل
عمودی ۵ به نتیجه رساندن معما
عمودی ۶ پرچم
عمودی ۶ جوابش هوی است
عمودی ۷ نان و نمک کسی را خوردن و مرهون او شدن
عمودی ۸ حرف دهن‌کجی
عمودی ۸ کلاه فرنگی
عمودی ۹ مسئول یک بخشی از اداره یا بیمارستان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar