جواب مرحله ۱ جدولانه ۲

به تاخیر انداختن
حرام و ناشایست
حیوان تنومند آفریقای
دارای نزاکت
دستکش چرمی میرشکاران
عابر
عبور
فوتبالیست اسپانیایی
مغناطیس
نوعی ساز بادی

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.