جواب مرحله ۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جای پر درخت
افقی ۲ اثر امیل زولا
افقی ۳ نوشته مربوط به ادبیات
افقی ۴ بنده زرخرید
عمودی ۱ خطاب محترمانه
عمودی ۲ پادشاه کمیاب
عمودی ۳ قبه بالای مساجد
عمودی ۴ طبقه

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.